YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

Yatırım Teşvik Belgesi tasarrufları yatırıma yönlendirmek suretiyle, katma değeri yüksek, ileri ve uygun teknolojileri kullanarak bölgeler arası dengesizlikleri gidermek, istihdam yaratmak ve uluslar arası rekabet gücü sağlamak için yatırımların devlet tarafından desteklenmesi amacıyla verilen bir belgedir.

Yatırım Teşvik Belgesi hakkında ayrıntılı bilgi için, şirketimize hemen ulaşarak Danışmanlarımızın size ayrıntılı bilgi vermesini isteyebilirsiniz.  

 Teşvik Sistemi Uygulamaları – 4 ayrı şekilde uygulanacaktır. 

Genel teşvik

Bölgesel teşvik

Büyük ölçekli yatırımlar

Stratejik yatırımlar

UYGULAMA KAPSAMLARI

Bölgesel Teşviklerde Bölge sayısı 6’ ya çıkarıldı.

Faiz Desteği uygulamasında faizin %50’ si devlet tarafından karşılanacak.

Bölgesel farklılıklar azalacak

Destek Unsurları artacak

Orta ve yüksek Yatırımların desteklenecek

Cari Açık azalacak

OSB de yapılacak yatırımlar için %55 vergi indirimi